viernes, 4 de febrero de 2011

Restaurants participants a les Jornades Gastronòmiques 2011

Like This!

A día d´avui, aquests son els restaurants que participaran a la 2es Jornades Gastronòmiques del Pota blava i la Carxofa Prat...

El dilluns 14 de febrer tancarem la inscripció del restaurants.
 • El Cortijo
 • El Regust
 • Cal Ramón
 • Casa Alcaide
 • Casa Ramón (St Cosme)
 • Cèntric gastrobar
 • La Sal (Hotel Renaiscense)
 • Ona nuit
 • Pau Casals
 • Sinfonía (Hotel Ciutat del Prat)
 • Spoon
 • Rustic & Co

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

No hay comentarios:

Publicar un comentario